การส่งอีเมลด้วย Hotmail
ให้นักเรียนส่งอีเมลให้ชื่อผู้ส่งและสกุลเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องไปที่ อีเมลของแต่ละห้องเรียน โดยแนบไฟล์รูปหัวใจขนาด 100x100 Pixels ด้วย Paint และบันทึกเป็นรูปแบบ png เปลี่ยนใหม่นะพวกเรา...เป็นแบบ png
อย่าลืมตั้งชื่อว่า myheart10207.png คือห้อง 1/2 เลขที่ 7 ถ้าเป็น myheart11348 คือห้อง 1/13 เลขที่ 48 ครับ...โปรดทราบ !!! เลขข้างหลังจะมีอยู่ 5 หลัก...ง่ายต่อการตรวจเช็ค โปรดทราบ
(1) เปิดโปรแกรมบราวเซอร์ตามศรัทธา เดินทางไปสู่เว็บไซต์ฮ๊อตเมลสุดฮ๊อต โดยใส่ URL "www.hotmail.com" ที่ช่อง Address

(2) ผู้ที่จะสมัครอีเมลใหม่ก็ตรงนี้เลย "ลงทะเบียน" หรือ A: Signup (ข้ามไปก่อน...เนื่องจากเราเคยสาธิตนานหลายล้านปีมาแล้ว! ตอนนี้เราจะส่งอีเมล) ณ ที่นี้เราจะลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะก็ B: และ C: ตามลำดับแล้วคลิกที่ปุ่ม "ลงชื่อเข้าใช้" หรือ Singin

(3) นี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ฮ๊อตเมลเขาหล่ะ

(4) เข้าไปสู่หน้าตาของตู้จดหมายของฮ๊อตเมล คลิกได้หลายตำแหน่ง

(5) กรณีที่ชื่อรายละเอียดของเราเป็นภาษาอังกฤษหรือคำไม่สุภาพก็แก้ไขได้ ณ ตรงนี้ Profile

(6) คลิกที่ Edit (แก้ไข)

(7) ทำการแก้ไขแล้วคลิกปุ่ม Save หรือ บันทึก

(8) เลื่อนตัวชี้เม้าส์ไปที่ Hotmail ก็สามารถเลื่อนไปดูกล่องจดหมาย (inbox) หรือส่งอีเมลก็ได้ (Send email)

(9) เลื่อนตัวชี้เม้าส์ไปที่ Hotmail ก็สามารถเลื่อนไปดูกล่องจดหมาย (inbox) หรือส่งอีเมลก็ได้ (Send email)

(10) เมื่อเราคลิกเข้ามาใน Inbox จะพบกับจดหมายที่ส่งมาหาเรา ให้เราคลิก New เพื่อทำการส่งจดหมาย (ถ้าเป็น Gmail ก็คลิกที่ปุ่ม Compost หรือเขียน)

(11) หน้าตาของจอภาพการส่งอีเมลฉบับใหม่ ที่มีศัพท์มากมายที่นักเรียนทุกคนต้องรู้จัก

(12) ให้นักเรียนใส่รายละเอียดของข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องและครบถ้วน

(13) ทำการแนบไฟล์รูปหัวใจที่กำหนดให้พร้อมสรรพ

(14) ครบถ้วนพร้อมสรรพ ก็ทำการคลิกส่งที่ Send

(15) หลายๆครั้งเว็บจะแจ้งการป้องกันสแปมเมล มันคืออะไรก็น่าสนใจที่จะศึกษานะ

(16) เป็นการสอบถามใส่ข้อมูลเพื่อป้องกัน Spam mail !!!

(17) เมื่อเราคลิกส่งอีเมล Send เป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

(18) บางครั้งหลายๆครั้งที่การส่งอีเมลล้มเหลว เราสามารถดูอีเมลที่เราเคยส่งที่หัวข้อ Sent

(19) จะส่งอีเมลฉบับใดซ้ำก็คลิก ณ ชื่อตรงนั้น แล้วปฏิบัติการตามที่แนะนำเป็นภาษามนุษย์ดังกล่าว !!!

(20) ใคร...จะส่งถึงครูหรือไม่...ให้ตรวจสอบความสำเร็จจากการตอบกลับ ตามอารมณ์และทรงผมนะคะ
มีวินัย ใฝ่รู้ สู้ศึก ฝึกหนัก ตระหนักจิต พิชิตด้วยอัจฉริยะ ... AQ ... สร้างสรรค์งานที่มอบหมายส่งครูให้สำเร็จ !